β-Galactosidase substrates (8)

Chromogenic and fluorogenic beta-galactosidase substrates.

编号 产品名称/规格 价格(rmb) 生产商
10024 Chromogenic beta-galactosidase substrate sampler kit     1KIT ¥2422 Biotium Inc.
10015 Green-beta-D-Gal (N-methylindolyl-beta-D-galactopyranoside): (25mg)     25MG ¥1624 Biotium Inc.
10021-2 IPTG     5G ¥2030 Biotium Inc.
10021-1 IPTG     1G ¥574 Biotium Inc.
10021 IPTG     100MG ¥406 Biotium Inc.
10014 Purple-beta-D-Gal (5-iodo-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside): (25mg)     25MG ¥1624 Biotium Inc.
10012 Red-beta-D-Gal (5-bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside): (100mg)     100MG ¥1624 Biotium Inc.
10013 Rose-beta-D-Gal (6-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside): (100mg)     100MG ¥1624 Biotium Inc.
10011 X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-galactopyranoside): (100mg)     100MG ¥518 Biotium Inc.
10011-1 X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-galactopyranoside): (1g)     1G ¥1288 Biotium Inc.
10011-2 X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-galactopyranoside): (5g)     5G ¥5670 Biotium Inc.
 
  1 - 11 of 11